مرز جغرافیایی

همسایه های عراق - اردن
همسایه های عراق

همسایه های عراق - اردن

اردن با نام رسمی پادشاهی اُردُن هاشمی (به عربی: اَلمَمْلَکَة اَلأُرْدُنِیَّة اَلهَاشِمِیَّة) از کشورهای پادشاهی‌ عرب در غرب آسیاست و …

همسایه های عراق - ترکیه
همسایه های عراق

همسایه های عراق - ترکیه

بخش بزرگی از کشور ترکیه که با نام «آناتولی» یا آسیای کوچک شناخته می شود در شمال غرب این قاره و خاورمیانه قرار گرفته و بخش کوچکتر آن نیز …