مرز خسروی

پیگیری عراق برای 24 ساعته شدن مرز خسروی
روابط ایران و عراق

پیگیری عراق برای 24 ساعته شدن مرز خسروی

بازگشایی مرز خسروی برای برای تردد زائران اربعین و 24 ساعته شدن آن موضوعی است که اکنون مورد مذاکره دو طرف ایران و عراق قرار گرفته و اخبار …

پیگیری عراق برای 24 ساعته شدن مرز خسروی
روابط ایران و عراق

پیگیری عراق برای 24 ساعته شدن مرز خسروی

بازگشایی مرز خسروی برای برای تردد زائران اربعین و 24 ساعته شدن آن موضوعی است که اکنون مورد مذاکره دو طرف ایران و عراق قرار گرفته و اخبار …

صادرات روزانه کالا از مرز خسروی به 500 کامیون افزایش یافت
روابط ایران و عراق

صادرات روزانه کالا از مرز خسروی به 500 کامیون افزایش یافت

صادرات کالا از مرز خسروی که از یک ماه قبل تاکنون که باشرایط محدود به دلیل شیوع بیماری کرونا انجام می‌شد با موافقت طرف عراقی به 500 کامیون در …