مرزهای جغرافیایی

همسایه های عراق - سوریه
همسایه های عراق

همسایه های عراق - سوریه

سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است.

همسایه های عراق - ایران
همسایه های عراق

همسایه های عراق - ایران

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با 1٬648٬195 کیلومتر مربع وسعت (رتبه هفدهم درجهان) و بر پایه سرشماری سال 1395 دارای 79٬926٬270 …