معماری در عراق

مجسمه ها و بناهای مشهور عراق
معماری و هنرهای تجسمی

مجسمه ها و بناهای مشهور عراق

پایتخت عراق به دلیل وجود تعداد زیادی بنا و مجسمه تاریخی در خود، از سایر استان‌های عراق متمایز است. این مجسمه‌ها با پیشینه تاریخی و …

مشاهیر مجسمه سازی عراق
معماری و هنرهای تجسمی

مشاهیر مجسمه سازی عراق

قدمت هنر مجسمه‌سازی در عراق به سده اخیر باز نمی‌گردد و این هنر از کشورهای اروپایی وارد عراق نشده است. اگر در ابزارهای مجسمه‌سازان زمان …

هنر و معماری در عراق
معماری و هنرهای تجسمی

هنر و معماری در عراق

درآمدی بر اوضاع فرهنگ، هنر و معماری در کشور عراق