نظام بانکداری عراق

عراق در لیست سفید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقتصادی و تجاری

عراق در لیست سفید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد که این کشور توانست با اقدامات مؤثر نظارتی و اجرای قوانین مربوط به نظام بانکی از لیست کشورهای پرخطر در عرصه …

بانکداری در عراق
نظام بانکداری

بانکداری در عراق

نظام بانکداری در عراق توسعه‌نیافته است و تحت استیلای بانک‌های دولتی ناکاراست و تسهیلات اندکی را در اختیار بخش خصوصی این کشور قرار …