نکات کاربردی تجارت با عراق

کارشناسان اقتصادی ایران در عراق
سازمان های مرتبط

کارشناسان اقتصادی ایران در عراق

در سفارت و هریک از کنسولگری ها یک یا دو نفر کارشناس اقتصادی نیز مامور به فعالیت هستند و وظیفه برقراری ارتباط فعالان اقتصادی ایرانی با تجار …

معرفی صندوق ضمانت صادرات
سازمان های مرتبط

معرفی صندوق ضمانت صادرات

صندوق ضمانت صادرات در راستای تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی، به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی …

نکات کاربردی در مذاکره و تجارت با تجار عراقی
فرهنگ تجاری مردم عراق

نکات کاربردی در مذاکره و تجارت با تجار عراقی

نکات کاربردی در مذاکره و تجارت با تجار عراقی که باید بدانیم