نیروی کار عراقی

الکاظمی: صنعت عراق احیا خواهد شد
اقتصادی و تجاری

الکاظمی: صنعت عراق احیا خواهد شد

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق بر حمایت و صیانت از صنعت محلی تاکید کرد.

الزام شرکت های خارجی به استخدام 50 درصد نیروی عراقی
اقتصادی و تجاری

الزام شرکت های خارجی به استخدام 50 درصد نیروی عراقی

الرکابی وزیر کار و امور اجتماعی عراق طی مصاحبه ای اعلام کرده است تمامی ‌شرکت‌های خارجی ملزم به استخدام 50 درصد نیروی کار خود از عراقی‌ها …

امتیازها و معافیت های اعطایی برای سرمایه‌گذاری در عراق
سرمایه گذاری در عراق

امتیازها و معافیت های اعطایی برای سرمایه‌گذاری در عراق

به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در عراق، دولت این کشور امتیازها و معافیت‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درنظر می‌گیرد.