همسایه عراق

همسایه های عراق - اردن
همسایه های عراق

همسایه های عراق - اردن

اردن با نام رسمی پادشاهی اُردُن هاشمی (به عربی: اَلمَمْلَکَة اَلأُرْدُنِیَّة اَلهَاشِمِیَّة) از کشورهای پادشاهی‌ عرب در غرب آسیاست و …

همسایه های عراق - ترکیه
همسایه های عراق

همسایه های عراق - ترکیه

بخش بزرگی از کشور ترکیه که با نام «آناتولی» یا آسیای کوچک شناخته می شود در شمال غرب این قاره و خاورمیانه قرار گرفته و بخش کوچکتر آن نیز …

همسایه های عراق - عربستان سعودی
همسایه های عراق

همسایه های عراق - عربستان سعودی

عربستان سعودی با نام رسمی «پادشاهی عربی سَعودی» بزرگترین کشور در غرب آسیا است.

همسایه های عراق - کویت
همسایه های عراق

همسایه های عراق - کویت

کویت با نام رسمی دولت کویت کشوری در غرب آسیا است. کویت با کشورهای عراق و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از راه خلیج فارس دارای …

همسایه های عراق - ایران
همسایه های عراق

همسایه های عراق - ایران

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با 1٬648٬195 کیلومتر مربع وسعت (رتبه هفدهم درجهان) و بر پایه سرشماری سال 1395 دارای 79٬926٬270 …