واردات برق عراق از ایران

با اتصال به شبکه برق شورای همکاری، عراق از گاز و برق ایران بی نیاز می شود؟
روابط ایران و عراق

با اتصال به شبکه برق شورای همکاری، عراق از گاز و برق ایران بی نیاز می شود؟

عراق امیدوار است از طریق اتصال شبکه برق خود به کشورهای عضو شورای همکاری، بخشی از نیاز خود به برق را تامین کند.

فرصت 20 میلیارد دلاری صادرات برق ایران به عراق
روابط ایران و عراق

فرصت 20 میلیارد دلاری صادرات برق ایران به عراق

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بازار انرژی عراق یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که ایران می‌تواند در آن نقش آفرینی کند، …