وزارت خارجه آمریکا

تمدید معافیت 45 روزه عراق برای واردات برق ایران
روابط ایران و عراق

تمدید معافیت 45 روزه عراق برای واردات برق ایران

وزارت خارجه آمریکا یک معافیت 45 روزه برای عراق صادر کرد که به این کشور اجازه می دهد به واردات برق از ایران ادامه دهد.