پرواز

از سرگیری پروازها میان عراق و ترکیه
اقتصادی و تجاری

از سرگیری پروازها میان عراق و ترکیه

سازمان هواپیمایی عراق از آغاز مجدد پروازهای بین این کشور و ترکیه از روز پنجشنبه خبر داد.

پروازهای ترکیه و عراق تا اطلاع ثانوی تعلیق شد
اقتصادی و تجاری

پروازهای ترکیه و عراق تا اطلاع ثانوی تعلیق شد

دولت ترکیه مجددا پروازهای خود به عراق و بالعکس را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.