گردشگری استان دیوانیه

جاذبه های گردشگری دیوانیه
استان دیوانیه

جاذبه های گردشگری دیوانیه

استان دیوانیه یا قادسیه یکی از استان‌های عراق است در گذشته «لواءالدیوانیه» نام داشت. یکی از شاخه های رودخانه‌های فرات از این استان …