یحیی آل اسحاق

جزییات بیشتر از توافق ایران و عراق در مورد پول های بلوکه شده
روابط ایران و عراق

جزییات بیشتر از توافق ایران و عراق در مورد پول های بلوکه شده

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت که توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام …
لزوم تشکیل کمیته ویژه برای سفر رییس کل بانک مرکزی ایران به عراق
روابط ایران و عراق

لزوم تشکیل کمیته ویژه برای سفر رییس کل بانک مرکزی ایران به عراق

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نتایج سفر رییس کل بانک مرکزی به عراق امکان استفاده از منابع منجمد شده کشور را فراهم …