@آب و هوای شمال عراق

آب و هوای کشور عراق
ویژگی های جغرافیایی

آب و هوای کشور عراق

آب و هوای کشور عراق (به جز قسمت شمالی آن) عمدتاً بیایانی با زمستان‌های خنک و گاه سرد و تابستان‌های خشک و گرم است. دمای هوا در تابستان در …