@آداب و رسوم منداییان

آداب و رسوم منداییان و ایزدیان
دین و مذهب

آداب و رسوم منداییان و ایزدیان

بخش کوچکی از جمعیت عراق را «منداییان» و «ایزدیان» تشکیل می‌دهند که آداب و رسوم خاص خود را دارند. در ادامه با این رسوم بیشتر آشنا می شویم.