@تاریخ استان واسط

آشنایی با استان «واسط»
استان واسط

آشنایی با استان «واسط»

استان واسط در شرق عراق و در مرز این کشور با ایران قرار دارد و تا قبل از سال 1976 به عنوان استان «کوت» شناخته می شد. شهرهای مهم آن کوت (مرکز …