@تعطیلات رسمی در عراق

روزهای کاری و تعطیلات رسمی در عراق
اقامت در عراق

روزهای کاری و تعطیلات رسمی در عراق

تعداد روزهای تعطیل در عراق بسیار زیاد و در سوی مقابل ساعات کاری بسیار کم است. افرادی که قصد تجارت با این کشور را دارند به منظور انجام امور …