@معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران
سازمان های مرتبط

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران

از جمله وظایف مهم و اساسی وزارت امور خارجه، تسهیل و بهبود روابط اقتصادی تجار ایرانی در خارج از کشور است. علاوه‌ بر آن، استفاده از …