@وزارت حمل و نقل عراق

وزیر راه و شهرسازی ایران به بغداد سفر کرد
روابط ایران و عراق

وزیر راه و شهرسازی ایران به بغداد سفر کرد

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران، به بغداد سفر کرد.

معرفی وزارتخانه های عراق
اماکن مهم عراق

معرفی وزارتخانه های عراق

در دو جدول این مطلب لیست وزارتخانه ها و نهادهای اصلی دولتی کشور عراق به همراه پایگاه‌های اینترنتی آن‌ها آورده شده است.