@وزارت نفت عراق

واکنش های مثبت شرکت های خارجی برای افزایش فروش نفت عراق در اروپا
اقتصادی و تجاری

واکنش های مثبت شرکت های خارجی برای افزایش فروش نفت عراق در اروپا

شرکت ملی بازاریابی وزارت نفت عراق(SOMO) از حرکتی برای افزایش فروش نفت عراق در بازار اروپا خبر داد و این در حالی است که عراق توانایی تامین …

معرفی وزارتخانه های عراق
اماکن مهم عراق

معرفی وزارتخانه های عراق

در دو جدول این مطلب لیست وزارتخانه ها و نهادهای اصلی دولتی کشور عراق به همراه پایگاه‌های اینترنتی آن‌ها آورده شده است.