@وزارت کار و امور اجتماعی عراق

الزام شرکت های خارجی به استخدام 50 درصد نیروی عراقی
اقتصادی و تجاری

الزام شرکت های خارجی به استخدام 50 درصد نیروی عراقی

الرکابی وزیر کار و امور اجتماعی عراق طی مصاحبه ای اعلام کرده است تمامی ‌شرکت‌های خارجی ملزم به استخدام 50 درصد نیروی کار خود از عراقی‌ها …

معرفی وزارتخانه های عراق
اماکن مهم عراق

معرفی وزارتخانه های عراق

در دو جدول این مطلب لیست وزارتخانه ها و نهادهای اصلی دولتی کشور عراق به همراه پایگاه‌های اینترنتی آن‌ها آورده شده است.