@کنسولگری ایران در کربلا

کارشناسان اقتصادی ایران در عراق
سازمان های مرتبط

کارشناسان اقتصادی ایران در عراق

در سفارت و هریک از کنسولگری ها یک یا دو نفر کارشناس اقتصادی نیز مامور به فعالیت هستند و وظیفه برقراری ارتباط فعالان اقتصادی ایرانی با تجار …

معرفی سفارت خانه و کنسولگری های ایران در عراق
سازمان های مرتبط

معرفی سفارت خانه و کنسولگری های ایران در عراق

سفارتخانه و کنسولگری‌ها دفاتر نمایندگان دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگر است. در این مطلب با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشور …