روابط ایران و عراق

وصول میزان قابل توجه از صادرات گاز ایران به عراق

وصول میزان قابل توجه از صادرات گاز ایران به عراق

بانک مرکزی ایران اعلام کرد میزان قابل توجهی از وجوه حاصل از صادرات گاز ایران به عراق وصول شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که همانگونه که وزیر نفت نیز اعلام کرد میزان قابل توجهی از وجوه حاصل از صادرات گاز وصول شده است.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید