اقوام

زبان و گویش مردم عراق
اقوام

زبان و گویش مردم عراق

گویش یا لهجه به اَشکالی از یک زبان گفته می‌شود که تفاوت‌های آوایی، دستوری و یا گاهی در برخی کلمات با هم دارند، اما در اصول و چارچوب یکسان …

آشنایی با ساختار و مناسبات عشایر
اقوام

آشنایی با ساختار و مناسبات عشایر

عشیره گروه بزرگی متشکل از چند خانواده است که اکثرا دارای یک جد(پدربزرگ) هستند و پیوندهای خویشاوندی عمیقی با یکدیگر دارند

جایگاه عشایر در مناسبات اجتماعی و سیاسی عراق
اقوام

جایگاه عشایر در مناسبات اجتماعی و سیاسی عراق

طبق آمارها در حدود 27 درصد جمعیت عراق در قسمت روستایی آن زندگی می‌کنند. با این حال یکی از مسایل مهم، تاثیر همین درصد نسبتاً کم، بر زندگی …

آشنایی با اقوام کشور عراق
اقوام

آشنایی با اقوام کشور عراق

تنوع اقوام در عراق نسبت به سایر کشورهای منطقه زیاد است. در این مطلب به معرفی اقوام عراقی خواهیم پرداخت.

توزیع منطقه ای اقوام و مذاهب در عراق
اقوام

توزیع منطقه ای اقوام و مذاهب در عراق

کشور عراق دربرگیرنده اقوام و مذاهب مختلفی است که در سرتاسر این کشور وجود دارند.در این مقاله به پراکندگی اقوام و مذاهب مختلف بسته به مناطق …