اماکن مهم عراق

معرفی وزارتخانه های عراق
اماکن مهم عراق

معرفی وزارتخانه های عراق

در دو جدول این مطلب لیست وزارتخانه ها و نهادهای اصلی دولتی کشور عراق به همراه پایگاه‌های اینترنتی آن‌ها آورده شده است.

شرکت ها و نهادهای دولتی عراق
اماکن مهم عراق

شرکت ها و نهادهای دولتی عراق

در این مطلب لیست شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی عراق و پایگاه‌های اینترنتی آن‌ها آورده شده است.

وب سایت اداره استان های عراق
اماکن مهم عراق

وب سایت اداره استان های عراق

آدرس اینترنتی اداره استان های عراق در این مطلب آورده شده است.

شرکت های حمل و نقل عراق
اماکن مهم عراق

شرکت های حمل و نقل عراق

در این مطلب لیست مراکز معتبر و اصلی حمل و نقل در کشور عراق آورده شده است.  نام سازمان/شرکت آدرس وب سایت …
ادارات بهداشت و بیمارستان های عراق
اماکن مهم عراق

ادارات بهداشت و بیمارستان های عراق

در جدول‌های زیر لیست بیمارستان‌ها  ادارات بهداشت کشور عراق آورده شده است.

فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی عراق
اماکن مهم عراق

فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی عراق

در اینجا لیست فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی عراق آورده شده است.

شرکت های نفت و گاز عراق
اماکن مهم عراق

شرکت های نفت و گاز عراق

در جداول زیر شرکت های نفت و گاز عراق و سازمان های مرتبط با آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

کمیسیون های سرمایه گذاری عراق
اماکن مهم عراق

کمیسیون های سرمایه گذاری عراق

در این مطلب به معرفی کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری عراق می‌پردازیم.

اتاق های بازرگانی عراق
اماکن مهم عراق

اتاق های بازرگانی عراق

در این مطلب با اتاق‌های بازرگانی عراق و راه‌های ارتباط با آن‌ها آشنا می‌شویم.