تحولات روز عراق

تحولات جاری عراق از نگاه تحلیلگران عراقی

تحولات جاری عراق از نگاه تحلیلگران عراقی

   

برپایی تظاهرات «حمایت از مشروعیت و حفاظت از نهادهای قانونی و حکومتی» در مرکز بغداد و تحصن هوداران جریان صدر در پارلمان عراق باعث شده که تعدادی از تحلیلگران عراقی در گفت وگو با رسانه ها این دو رویداد را از نگاه خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

به گزارش عراق یار به نقل از ایرنا، تظاهرات «حمایت از مشروعیت و حفاظت از نهادهای قانونی و حکومتی» دوشنبه گذشته در کنار دیوارهای منطقه سبز در مرکز بغداد بدون بروز تنش با حضور دهها هزار نفر از طیف های مختلف و عشایر عراقی برگزار شد.
در این تظاهرات عمدتا نمایندگان و گروه هایی از سوی عشایر با بیرق های عشیره و طیف های مختلف عراقی با در دست داشتن پرچم عراق و پرچم های حسینی (ع) شرکت داشتند و  از خیابان های منتهی به منطقه سبز به سمت خیابان کراده مریم و محل تجمع حرکت کردند.
کمیته ساماندهی تظاهرات تاکید کرده بود که شرکت کنندگان در تظاهرات از ورود به منطقه سبز خودداری کنند.
نهادهای مهم از جمله پارلمان، ریاست جمهوری و نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارد. دور تا دور این منطقه نیز دیوار بتنی بلندی کشیده شده است و تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
در آن سو، هواداران جریان صدر طی روزهای اخیر دوبار وارد این منطقه شده و در داخل پارلمان تحصن نامحدود اعلام کردند.
برگزاری تظاهرات "حمایت از مشروعیت و حفاظت از نهادهای حکومتی" پشت دیوارهای منطقه سبز بغداد درحالی که هواداران جریان صدر در داخل پارلمان تحصن کرده اند، تحلیلگران عراقی را بر آن داشته تا در گفت وگو با رسانه های عراقی هریک از زاویه خود به تجزیه و تحلیل این دو رویداد و پیام های تظاهرات یاد شده و تحولات سیاسی جاری این کشور بپردازند.
«جمعه العطوانی» رئیس مرکز مطالعات و تحلیل سیاسی "افق" عراق در این باره تصریح کرد: چارچوب هماهنگی شیعی عراق در کریدورهای سیاسی پیشنهادهای زیادی به جریان صدر ارایه کرد و در چارچوب مذاکرات، از این جریان خواست تا به پارلمان بازگردد.
مقتدا صدر رهبر جریان صدر اخیر از اعضای فراکسیون این جریان در پارلمان خواست تا دسته جمعی استعفا کنند.
العطوانی گفت: تظاهرات دیروز حمایت از مشروعیت در دل خود چند پیام داشت. 
وی ابراز عقیده کرد: درحالی که هر دو طرف به خیابانها آمدند، یک طرف به نهادهای حکومتی وارد شد و دیگری از آن دفاع کرد.
وی افزود: تظاهرات حمایت از مشروعیت مسالمت آمیز برگزار شد و خطوط قرمز را زیر پا نگذاشت.
العطوانی در واکنش به خواسته های جریان صدر تصریح کرد: نیروهای سیاسی تاکید کردند که تعدیل قانون اساسی باید درقالب رویه های قانونی باشد. شرایط کنونی اجازه این تعدیل را نمی دهد.
این تحلیگر با اشاره به ورود هواداران صدر به منطقه سبز و تحصن نامحدود در پارلمان ابراز عقیده کرد: "تظاهرات جریان صدر غیرمنطقی است و این جریان روی بقای «مصطفی الکاظمی» شرط بسته است."
العطوانی ابراز عقیده کرد: مرجعیت دینی معتقد است که ماهیت کشمکش ها هنوز در چارچوب های سیاسی آن قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع اکنون از روند تشکیل دولت در عراق فراتر رفته و وارد بنیان فرایند سیاسی شده است.
العطوانی درباره خواسته های جریان صدر گفت: اهل سنت و کردهای عراق باید در مقابل خواسته های جریان صدر در این نظام سیاسی بایستند.
وی گفت: مخالفت مردمی با طبقه سیاسی و نه نظام سیاسی کشور است.
العطوانی خاطرنشان کرد: جریان صدر را بخشی اساسی از تشکیلات دولت کنونی عراق است.
«مقتدا المقدسی» فعال سیاسی عراقی نیز با اشاره به تظاهرات حمایت از مشروعیت گفت: پیام مسالمت آمیز تظاهرکنندگان این بود که نمی توان علیه اصول ثابت ملی و قانون اساسی کودتا کرد.
وی افزود: نظام دموکراتیک گزینه ملت است و هرگز اجازه بازگشت نظام دیکتاتوری با هر شعاری که باشد، نمی دهیم.
المقدسی گفت: هر کسی که خواهان تغییرات است، باید از رویه های قانون اساسی مطابق نظام های دموکراتیک وارد شود.
«اسامه السعیدی» استاد علوم سیاسی عراق نیز به نوبه خود ابراز عقیده کرد: مسئولان ارشد جریان صدر نبض جامعه عراق را نمی خوانند. جریان صدر تنها برگه حضور خیابانی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون روند امور برای حرکت در مسیر گفت وگو دشوارتر شده است. بسیاری به ورود کردن غیرمستقیم و اعلام نشده مرجعیت دینی  برای آرام کردن اوضاع دل بسته اند.
این استاد علوم سیاسی عراق در عین حال دولت الکاظمی را متهم کرد که "تخلفات قانون اساسی زیادی را مرتکب شده است".
وی تصریح کرد: آنچه اکنون در جریان است، بخشی از اختلاف روشنی در کریدارهای سیاسی است.
این استاد علوم سیاسی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام سیاسی نیازمند اراه ای مردمی است و نه تحمیل اراده یک طرف بر دیگری.
«غانم الیعفان» دیگر تحلیلگر عراقی نیز درباره شرایط کنونی عراق گفت: ما طر ح های راهبردی برای بنیان فرایند سیاسی در عراق را احساس نکرده ایم. اگر جریان صدر به دعوت خود برای تغیر شکل نظام سیاسی ادامه دهد، برخورد بی برو برگشت وجود خواهد داشت.
وی افزود: وضعیت کنونی نیاز به اندیشه ورزان دارد.
العیفان گفت: باید جلوی ریخته شدن خون عراقی ها را گرفت و نباید در مسیر تنش حرکت کرد.
وی افزود: نیروهای سیاسی اهل سنت عراق اظهاراتی منفی درباره آنچه اکنون در جریان است، مطرح نکرده اند.
این تحلیلگر تصریح کرد: دولت های فقط منابع طبقه سیاسی را لحاظ می کنند. 
«داوود الحلفی» پژوهشگر امور سیاسی عراقی نیز درباره شروط اخیر جریان صدر برای ورود به گفت وگوی سیاسی به منظور حل اختلافات سیاسی  گفت: شرط جریان صدر برای خروج «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح از چارچوب هماهنگی شیعی بسیار مانع زا است. عاقلانه نیست که برای آغاز گفت وگو ستون اصلی خیمه را بیرون کشید.
وی تصریح کرد: کسی که خواهان گفت وگو است، نباید شروط تحمیل کند.
«حیدر الموسوی» رئیس مرکز تحلیلی "القرار السیاسی" عراق نیز گفت: توسل به اهرام حضور خیابانی یکی از خطرناکترین مراحل است.
وی در اشاره به بیانیه جریان صدر که از "انقلاب" سخن گفته بود، تصریح کرد: انقلاب در رژیم های دیکتاتوری روی می دهد؛ نه دموکراسی.
الموسوی گفت: مردم عراق خواهان رهایی از بحران های انباشته شده خود هستند.
وی افزود: همه تشکل های سیاسی در قبال رویدادهای کنونی مسئول هستند.
«داوود الخلفی» پژوهشگر سیاسی عراقی نیز گفت: توسل به حضور خیابانی باید براساس قانون اساسی باشد.
وی افزود: جریان صدر بعد از شکست در راند اول کار سیاسی در مقابل چارچوب هماهنگی، به اهرم حضور خیابان متوسل شد.
الخلفی خاطرنشان کرد: فرصت گفت وگو در بین اندیشه ورزان همواره پایان ناپذیر است.
وی تصریح کرد: سیگنال های روشنی از چارچوب هماهنگی شیعی برای آغاز گفت وگو با همگان وجود دارد.
این پژوهشگر هشدار داد که "برخی هستند که دل به درگیری شیعی - شیعی دارند."
وی با اشاره به تظاهرات دیروز حمایت از مشروعیت خاطرنشان کرد: مسالمت آمیز بودن این تظاهرات ضربه ای به کسانی بود که دل به بروز فتنه و فتنه انگیزی داشتند.
«سالم مشکور» نویسنده عراقی نیز با اشاره به انتشار فایلی منتسب به نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: زمان انتشار این فایل برای تعمیق بحران بین المالکی و صدر صورت گرفت.
رئیس ائتلاف دولت قانون و دفتر وی اخیرا این فایل صوتی منتسب به نوری المالکی را که در آن به مقتدی صدر اهانت می شود، تکذیب کردند.
نوری المالکی در توییتی نوشته بود: من گفته های منتسب به خود در شبکه‌های اجتماعی درباره اهانت به جناب مقتدی صدر را تکذیب می کنم و تاکید می‌کنم که به روابط حسنه با برادران در جریان صدر و سایر شرکای سیاسی کماکان تمایل دارم و امید دارم که چنین فایلی را تصدیق نکنند، زیرا این اقدامات به منظور فتنه انگیزی و ایجاد شکاف و اختلاف افکنی صورت می گیرد.
سالم مشکور تصریح کرد: برخی هستند که در پس پرده می خواهند بنزین روی آتش بریزند. ارتش های سایبری کینه را در درون جامعه تعمیق می بخشند. خطر شبکه های اجتماعی بسیار بالا رفته است.
وی گفت که تظاهرات حمایت از مشروعیت به "طور مسالمت آمیز  و دموکراتیک" برگزار شد.
مشکور در عین حال از سیاستمداران عراقی به خاطر آنچه آن را "نبود فرهنگ دموکراتیک" دانست، انتقاد کرد.
وی هشدار داد: توطئه هایی برای تضعیف کردن جمع شیعیان عراق و گسستن آن وجود دارد.
مشکور همچنین هشدار داد: تشتت در بیت شیعی به معنای تضعیف عراق است.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید