روابط ایران و عراق

دفتر جدید خطوط هوایی عراق در تهران افتتاح شد

دفتر جدید خطوط هوایی عراق در تهران افتتاح شد

دفتر جدید خطوط هوایی عراق که مجهز به آخرین فناوری ها است، توسط معاون مدیرکل بخش تجاری خطوط هوایی عراق افتتاح شد.

به گزارش عراق یار ، در بیانیه خطوط هوایی عراق آمده است که با نظارت مستقیم عباس عمران الزبیدی، مدیرکل خطوط هوایی عراق، حیدر طالب، معاون مدیرکل بخش تجاری خطوط هوایی عراق، دفتر رزرو و صدور بلیط در تهران را افتتاح کرد.
در بیانیه مذکور آمده است که ساختمان جدید، گام مهمی برای گسترش حرکت حمل و نقل هوایی بین عراق و ایران و فعالسازی جریان تجاری و گردشگری بین دو کشور محسوب می شود.
دفتر جدید مجهز به آخرین فناوری ها است و توسط کادر متخصص اداره می شود.
خطوط هوایی عراق تاکید کرد که در آینده دفاتر دیگری در چند کشور دیگر نیز افتتاح خواهد شد.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید