سازمان های مرتبط

معرفی سازمان توسعه تجارت

معرفی سازمان توسعه تجارت

سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان بازوی تخصصی وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی، همواره به دنبال توسعه و تقویت این حوزه و به دست آوردن سهم قابل توجهی از بازارهای هدف ازطریق برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت صحیح و فراهم آوردن بستر مناسبِ مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناهای لازم برای توسعه تجارت خارجی بوده است.

حمید زادبوم

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید