پیشنهاد سردبیر

حمایت از سرمایه گذاران خرد

حمایت از سرمایه گذاران خرد

در حال حاضر در تمامی بخش های عراق فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری برای شرکت های بین المللی و سرمایه گذاران وجود دارد. دولت عراق صدها فرصت سرمایه گذاری را در بخش های مختلف عراق مثل ساخت و ساز و مسکن، صنعت، کشاورزی، سیستم های ارتباط از راه دور، بهداشت و غیره را شناسایی کرده است و عزم خود را برای ایجاد بستری مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های بازسازی جزم کرده است.

با توجه به اینکه بیشتر کالاهای موجود در عراق وارداتی هستند، بازار داخلی این کشور با بیش از 40 میلیون جمعیت، فرصتی آشکار برای تولید، فروش کالا و خدمات در این کشور به عنوان جایگزینی برای واردات محسوب می شوند. جمعیت 40 میلیون نفری عراق با 71 درصد زیر 30 سال و 83 درصد زیر 40 سال یکی از جوانترین کشورهای جهان است و عواملی مانند سطح بالای بیکاری به وضوح نشان دهنده ظرفیت عظیم این کشور است. 
هم چنین قانون سرمایه گذاری ملی (NIL) در دسامبر 2015 به منظور بهبود فضای سرمایه گذاری برای FDI اصلاح شد. این مفاد جدید به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد تا برای پروژه های خاص در عراق زمین خریداری کنند و روند مجوز سرمایه گذاری را تسریع کنند. مشوق های مالیاتی شامل معافیت ده ساله از مالیات برای سرمایه گذاری های واجد شرایط ، همراه با معافیت از عوارض واردات است. 
کمیسیون ملی سرمایه گذاری (NIC) و کمیسیون های سرمایه گذاری استانی (PIC) برای ارائه اطلاعات، امضای قرارداد و تسهیل ثبت نام برای سرمایه گذاران جدید خارجی و داخلی ایجاد شده اند. NIC می تواند از سرمایه گذاران در امور مربوط به درخواست های اجازه کار، رویه های گمرکی و ثبت بیزنس پشتیبانی کند.
هم چنین سرمایه‌گذاران تمایل دارند بیشتر در شرکت‌های کشورهایی سرمایه‌گذاری ‌کنند که حقوق مالکیتی آن‌ها در آن کشورها بیشتر مورد حمایت قانونی قرار گرفته باشد بنابراین مسئله حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در کشورهای مختلف به عنوان مسئله ای اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
ارزیابی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در محاسبه شاخص‌های معتبر جهانی نیز برای نشان دادن جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آن‌ها از این منظر است. این ارزیابی از یک سو برای سرمایه‌گذاران به عنوان راهنما و معیاری برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود و از سوی دیگر مدیران و سیاست‌‌گذاران کشورها را به تلاش برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب می‌کند.
در واقع این معیار توانایی قوانین حمایت از سرمایه گذاران خرد را در مقابل سوء استفاده از دارایی های مشترک از سوی مدیران در جهت منافع شخصی خود ارزیابی می کند، ضمن اینکه حقوق سهامداران، حفظ حاکمیت و ملزومات شفافیت حقوقی که ریسک سوء استفاده را کاهش می دهد نیز مورد بررسی قرار می گیرند. 
آخرین داده های آماری برای این بخش در ماه ژوئن سال 2017 جمع آوری شده است.
نمودار ذیل فاصله معیار حمایت از سرمایه گذاران خرد تا مرز را برای عراق و کشورهای رقیب نشان می دهد. این معیار براساس فاصله کشورها تا مرز از نظر حمایت از سرمایه گذاران خرد محاسبه می شود. 

نمودار دوم نیز مقایسه حمایت از سرمایه گذاران خرد در عراق و کشورهای رقیب را نشان می دهد. همانطور که در هر دو نمودار مشاهده می شود عراق از نظر این معیار در مقایسه با رقبای خود وضعیت بهتری دارد و نمره شاخص آن به میانگین منطقه بسیار نزدیک است. 

منبع اطلاعات آماری: کتاب اقتصاد عراق

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید