استان دیاله

اماکن تاریخی استان دیاله
استان دیاله

اماکن تاریخی استان دیاله

استان دیاله از استان‌های شرقی کشور عراق است که با استان‌های کرمانشاه و ایلام در ایران هم مرز است. دیاله از معدود استان‌های عراق است که دو …

آشنایی با استان دیاله
استان دیاله

آشنایی با استان دیاله

استان دیاله یا «دیالی» در شرق کشور عراق و در مرز ایران واقع شده و با استان‌های کرمانشاه و ایلام هم‌مرز است.